راهنمای کامل کار با سامانه ی ارسال تیکت

راهنمای کامل ارسال تیکت و مهم ترین مزیت تیکت و تفاوت درخواست پشتیبانی از طریق تیکت و از طریق ایمیل

#عنوان مقاله
1 تیکت چیست و مزایای استفاده از آن؟ (داغ!)
2 راهنمای کامل ارسال تیکت و معرفی دپارتمان های پشتیبانی (داغ!)