معاونت علمی پژوهشی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قم واحد 15 خرداد، برگزار می کند:

📌هدایت و برنامه ریزی تحصیلی رایگان

 

توجه : این برنامه فعلا متوقف شده است و برگزار نمی شود.

 

به همت بسیج دانشجویی هر هفته در روز های یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه در دانشگاه مشاوره ی تحصیلی برگزار می شود که شماره ی کلاس ها هر هفته در همین مطلب اعلام می شود (هر هفته این مطلب به روز رسانی می شود) .

برنامه ی این هفته :

یکشنبه  :  فعلا متوقف شده است.

سه شنبه  : فعلا متوقف شده است

چهارشنبه  : فعلا متوقف شده است.

 

 

 

اتصال اینترنت برقرار نیست