مرکز آموزش نظام پرستاری قم

نکته: بعد از ارسال اطلاعات در صورت نیاز توسط مسئولین نظام پرستاری استان قم با شما تماس گرفته می شود.

لطفا جنسیت خود را انتخاب نمایید

لطفا شماره ی همراه خود را بدون صفر آغازین و بدون پیش شماره ی ایران (98+) تایپ کنید.
Invalid Input

با انتخاب گزینه ی ارسال، شما اجازه ی استفاده از اطلاعاتی که ارائه کرده اید را به مجموعه ی سرپرستار می دهید.

لطفا صفحه را رفرش نمایید و مجدد امتحان کنید