هماتولوژی

ساختمان پلاکت

پلاکت های خون سلول های بسیار پیچیده و فاقد هسته هستند که از مگاکاریوسیت های مغز استخوان به وجود می آیند. با تهیه گستره مناسب از خون محیطی امکان ارزیابی تعداد، اندازه، توزیع وساختار پلاکت به کمک میکروسکوپ الکترونی می باشد ولی امکان بررسی فقدان آشکار یا عدم تقارن گرانولاسیون و هم چنین بررسی ناهنجاری های واضح سطح پلاکت در زیر میکروسکوپ نوری وجود دارد. در گستره هایی که از نمونه های نوک انگشت و بدون ماده ضد انعقاد تهیه شده باشند؛ ممکن است شاهد تجمعات پلاکتی باشیم. در موارد مشاهده ناهنجاری های مذکور، همواره باید آرتیفیکت های ناشی از جمع آوری یا به کارگیری نامناسب نمونه را مد نظر داشت و چنانچه توجیه قانع کننده ای برای ناهنجاری مزبور وجود نداشته باشد؛ بایدنمونه گیری را تکرار نمود.

تست تورنیکت جزء تست های انعقادی می باشد. تستی معادل BT است که اختلالات عروقی را از اختلالات پلاکتی تفکیک می کند. در این تست فشارسنج به مدت ۵ دقیقه و تا ۸۰ میلیمتر جیوه روی بازو بسته می ماند و بعد از آن ظهور پتشی و پورپورا در ۱/۵  اینچ مربع از ساعد مورد بررسی قرار می گیرد برای این کار از کاغذهای استاندارد با برش دایره ای استاندارد متناسب با مساحت فوق استفاده می شود.

لنفوسیت و مونوسیت جزو سلول های تک هسته ای هستند و گاهی امکان دارد لنفوسیت بزرگ با مونوسیت اشتباه گرفته شود.

توجه به معیار های زیر در افتراق این دو سلول کمک کننده است :

●منوسیت بزرگ ترین سلول تک هسته ای خون محیطی می باشد که دارای هسته ای باز با فضای پاراکروماتینی به رنگ سفید است ولی هسته لنفوسیت ها غالباً دارای کروماتین فشرده بوده و چنانچه دارای فضای پاراکروماتینی باشد به رنگ پوست پیازی است.

●سیتوپلاسم مونوسیت در خون EDTA دار به سرعت واکوئله میشود . از این رو یافتن واکوئل در سیتوپلاسمی به رنگ خاکستری کدر یا شیشه مات ، مطرح کننده مونوسیت است.

●چنانچه سیتوپلاسم مونوسیت حاوی گرانول های آزوفیل باشد ، گرانول ها به صورت پودری، ظریف و به رنگ بنفش در تمامی سیتوپلاسم مشاهده می شوند، در حالی که گرانول های لنفوسیت در صورت حضور درشت بوده و معمولا در یک گوشه از سیتوپلاسم تجمع کرده و غالبا قابل شمارش هستند.

●حاشیه سیتوپلاسم لنفوسیت ها غالبا منظم و تحت فشار RBC دارای فرورفتگی است. درحالی که سیتوپلاسم مونوسیت ها نامنظم بوده و تحت فشار RBC تغییری نمی کنند.

کم خونی فقر آهن

 کم خونی فقر آهن یکی از انواع شایع آنمی است،بخصوص در کشورهای درحال توسعه که علت بروز آن کمبود هموگلوبین گلبول های قرمز ناشی از فقر آهن میباشد.

کم خونی فقر آهن زمانی اتفاق می افتد که آهن کافی برای ساخت هموگلوبین در بدن وجود نداشته باشد، دراین شرایط مقدار هموگلوبین کاهش یافته و گلبول های قرمز کوچک میشوند و به تعداد کمتری نیز ساخته میشوند.

⭕علایم کم خونی فقر آهن 

سلول داسی شکل

سلول های داسی شکل به سرعت از بین می روند و باعث کمبود سلول های قرمز خون می شوند. علاوه بر این وقتی می خواهند از رگ های کوچک عبور کنند گیر می افتند و باعث گرفتگی رگ ها می شوند. این بیماری می تواند درد و مشکلات جدی دیگری از قبیل عفونت، سندرم حاد قفسه سینه و سکته مغزی به وجود آورد که در ادامه آمده است.

انواع بیماری سلول داسی شکل:

اتصال اینترنت برقرار نیست