قلب و عروق

این نوشته خلاصه ای از مقاله ی انجمن قلب آمریکا با موضوع مقابله با بیماری های قلبی است :

حمله ی قلبی چیست؟

هر ۳۳ ثانیه، یک نفر به خاطر بیماری های قلب و عروق می میرد، یعنی اولین علت مرگ و میر در آمریکا از آنجایی که بیشتر این مرگها به خاطر بیماری های کرونری قلب هستند، یعنی بیش از ۴۸۰۰۰۰ مرگ در سال، این نکته اهمیت دارد که تا آنجا که می توانید در باره حمله قلبی یاد بگیرید. مشکلات قلبی را نادیده نگیرید. این مساله مرگ و زندگی است.

اتصال اینترنت برقرار نیست