فراخوان داوطلبین خدمت رسانی در بیماری کرونا

Invalid Input

نکته: بعد از ارسال اطلاعات در صورت نیاز توسط مسئولین نظام پرستاری استان قم با شما تماس گرفته می شود.

لطفا فقط از حروف و اعداد استفاده نمایید محدودیت کاراکتر: 70 کاراکتر
لطفا جنسیت خود را انتخاب نمایید
لطفا کد ملی خود را به صورت 10 رقمی وارد نمایید. لطفا فقط از اعداد استفاده نمایید

لطفا شماره ی همراه خود را بدون صفر آغازین و بدون پیش شماره ی ایران (98+) تایپ کنید.

لطفا زمینه ی تخصص خود را انتخاب نمایید



لطفا مدرک تحصیلی خود را انتخاب نمایید
لطفا صفحه را رفرش نمایید و مجدد امتحان کنید