سایر راه های ارتباطی با سرپرستار در پایین فرم تماس با ما ذکر شده است.

لطفا توجه فرمایید، ارائه ی ایمیل و شماره ی تماس اجباری نیست؛ اما در صورتی که شماره ی تماس یا ایمیل خود را ذکر کنید می توانیم نتیجه ی پیگیری خود را به شما اطلاع دهیم.

لطفا نام خود را با صفحه کلید انگلیسی وارد نمایید
لطفا ایمیل صحیح و معتبر خود را وارد نمایید.
Invalid Input
لطفا یک مورد را انتخاب نمایید
Invalid Input

از شما درخواست داریم در صورتی که پیام شما در ارتباط با تراکنش ناموفقاست آن را از طریق صفحه ی ارسال تیکت پشتیبانی ارسال نمایید تا در زمان کمتری به درخواست شما پاسخ داده شود. یا در غیر این صورت حتما شماره ی تماس خود را ذکر نمایید تا نتیجه ی پیگیری به شما اعلام شود.

از شما درخواست داریم در صورتی که پیام شما در ارتباط با اختلالات سایت است آن را از طریق صفحه ی ارسال تیکت پشتیبانی ارسال نمایید تا بتوانیم مورد اختلال را بهتر پیگیری کنیم، یا در غیر این صورت حتما شماره ی تماس خود را ذکر نمایید تا نتیجه ی پیگیری به شما اعلام شود.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input