قدردانی فرمانده ی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد از عوامل علمی

متن قدردانی فرمانده ی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قم واحد 15 خرداد، از عوامل علمی بسیج دانشجویی در تصویر زیر:

قدردانی از عوامل علمی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قم واحد 15 خرداد
جهت بزرگنمایی روی تصویر کلیک نمایید.
اتصال اینترنت برقرار نیست