تشخیص آزمایشگاهی بیماری قارچی آسپرژیلوس

تشخیص آزمایشگاهی بیماری قارچی آسپرژیلوس

تشخیص آسپرژیلوس مهاجم در بیماران سرطانی و پیوندی دشوار است. در اکثر موارد تشخیص بر پایه یافته های بالینی ،رادیولوژی ،میکروب شناسی و هیستوپاتولوژی استوار است. این نتایج می‌تواند یک کشت مثبت قارچی از نمونه های استریل بدن ،مشاهده طیف قارچی، در بیوپسی بافتی، یافته های رادیولوژی و هیستوپاتولوژی باشد جستجوی آنتی ژن های قارچی و استفاده از تکنیک pcr در تشخیص آسپرژیلوس مهاجم به کار رفته است ولی در حال حاضر این روش ها به طور روتین در آزمایشگاه ها استفاده نمی شود.

آزمایش میکروسکوپی قارچ آسپرژیلوس

آزمایشهای هیستوپاتولوژی و رنگ آمیزی مقاطع بافتی از جمله روش های قابل اعتماد در تشخیص آسپرژیلوس مهاجم می باشد. مشاهده طیف های شفاف با دیواره عرضی و انشعابات دوشاخه متعدد تشخیص قارچی را مسجل می کنند .با این وجود سایر قارچهای شفاف از جمله گونه‌های فوزاریوم و سدوسپوریوم آپیوسپرموم نمای میکروسکوپی مشابهی را ایجاد می کنند.به همین دلیل جداسازی عوامل اتیولوژیک  در کشت جهت تشخیص قطعی ضروری است.تشخیص دقیق‌تر میکروسکوپی در پایه رنگ آمیزی ایمونو هیستو شیمی استوار است.

بررسی میکروسکوپی خلط کارآمد نیست ولی آزمایش نمونه برونکو آلوئولار لاواژ می‌تواند در تشخیص آسپرژیلوس مهاجم مفید واقع شود. آزمایش میکروسکوپی خلط در تشخیص آسپرژیلوس برونکوپولمونری آلرژیک مفید است زیرا در این نمونه ها طیف های شفاف منشعب معمولاً به فراوانی یافت می شود.

کشت قارچ  آسپرژیلوس

عموما کشت در تشخیص اشکال مهاجم آسپرژیلوس حساس نمی باشد. علاوه بر این به دلیل حضور ساپروفیت قارچ ها در محیط تفسیر نتایج کشت دشوار است.

ارگانیسم از نمونه های خون یا مایع مغزی نخاعی به ندرت جداسازی می شود و اغلب موارد کشت مثبت به دلیل آلودگی های محیطی می باشد. همچنین برتری روش لیزوسانتریفیوژ نسبت به روش‌های معمول کشت خون در تشخیص آسپرژیلوس به اثبات نرسیده است. جداسازی آسپرژیلوس از نمونه خلط یا برونکو آلوئولار لاواژ در بیماران سرکوب شده ایمنی که انفیلتراسیون ریوی دارند معمولاً دلیل بر عفونت است. در نمونه خلط بیماران مبتلا به آسپرژیلوس برونکوپولمونری آلرژیک در اغلب موارد آسپرژیلوس فومیگاتوس جداسازی می شود.

 

تست پوستی جهت تشخیص آسپرژیلوس

این روش ها تنها در تشخیص آسپرژیلوس آلرژیک مفید است. بیماران آلرژیک بدون آسم یک واکنش فوری تیپ یک نسبت به آنتی ژن های آسپرژیلوس نشان می دهند. همچنین بیماران مبتلا به آسپرژیلوس برونکوپولمونری  آلرژیک واکنش تیپ یک و هفتاد درصد بیماران واکنش تاخیری تیپ ۳ را نشان می دهند.

تشخیص سرولوژیک برای قارچ آسپرژیلوس

بررسی آنتی بادی ضد آسپرژیلوس در تشخیص اشکال مختلف آسپرژیلوس در افراد طبیعی بدون نقص ایمنی مفید است در این راستا ایمونودیفیوژن(ID)، هماگلوتیناسیون غیرمستقیم و الیزا (ELISA)تست های سرولوژی روتین هستند. تست ایمونودیفیوژن (ID)به سادگی قابل انجام است و واکنش مثبت در ۷۰ درصد آسپرژیلوس برونکوپولمونری آلرژیک و بیش از ۹۰% آسپرژیلوس های ریوی یا آسپرژیلوس ریوی نکروز دهنده مزمن مشاهده می‌شود همچنین تست در تشخیص سایر اشکال آسپرژیلوزیس مهاجم از قبیل آندوکاردیت قابل استفاده است بررسی و ردیابی آنتی بادی در تشخیص سریع آسپرژیلوس مهاجم به طور گسترده در حال رشد است.

تشخیص مولکولی برای قارچ آسپرژیلوس

روش های متعدد مولکولی بر پایه PCRجهت شناسایی ژنوم قارچی در نمونه خون سرم برونکو آلوئولار لاواژ (BAL)و سایر نمونه های کلینیکی ابداع شده است . نواحی مختلف ژنومی آسپرژیلوس در این ارزیابی ها مورد هدف بوده است .تست های مولکولی امکان تشخیص آسپرژیلوس را به طور مستقیم در نمونه های بافت یا مایعات بدن ایجاد می کند ولی نتایج مثبت کاذب دور از ذهن نبوده همچنین روش های استاندارد تجاری وجود ندارد. در حال حاضر روش PCR به طور روتین در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار نمی گیرد.

 


چاپ  ایمیل

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
0 Characters
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما