آغاز به کار

گروه سرپرستار متشکل از تعدادی دانشجوی دغدغه مند از سال 1396 شروع به فعالیت کرد. بعضی موارد باعث شد تا ما احساس نیاز کنیم و فعالیت خود را به صورت جدی آغاز کنیم ...

همانطور که می دانید در حال حاضر اکثر گروه ها و نهاد های آموزشی صرفا به آموزش علمی توجه می کنند. پس اخلاق حرفه ای چه می شود؟ تعهد به کار چه می شود؟ آیا علم صرف می تواند برای جامعه مفید باشد؟ آیا نتیجه ی علم صرف چیزی جز بد اخلاقی های حرفه ای است که در حوزه ی علوم پزشکی می بینیم؟ آیا ...؟

درگیری با این سؤالات باعث شد تا ما با عزمی راسخ در راستای تبیین و ترسیم الگوی یک ایرانی تحصیل کرده ی تاثیر گذار و متعهد و با اخلاق، قدم برداریم.

 

هدف گروه سرپرستار

با توصیفی که عرض شد، هدف گروه سرپرستار ارتقا سطح علمی و سطح اخلاقی (اخلاق حرفه ای و تعهد به کار و مسؤلیت اجتماعی) به صورت همزمان به عنوان دو بال پیشرفت و خدمت به خلق است.

از دیگر اهداف مهم گروه سرپرستار، تلاش در جهت تولید علم بومی و گفتمان سازی است.

تولید علم بومی به این معنا که به قدرت علمی خود باور داشته باشیم و صرفا متکی به واردات علم از سایر کشور ها نبوده و کشور خود را مرجعی جهت تولید و صدور علم بدانیم. این مهم چگونه تحقق میابد؟ از راه های تحقق این موضوع، فعالیت در زمینه ی پژوهش می باشد که سرپرستار آمادگی خود را برای حمایت از محققان و پژوهشگران گرامی اعلام می کند.

هدف دیگر مجموعه ی سرپرستار، مطالبه گری و گفتمان سازی است. به این معنا که به نظر می‌رسد مطالبه‌گری رویکردی است فرهنگی‌-سیاسی که خواست و اراده مردم را به صورت انفرادی و جمعی، به منظور توسعه‌ی همه‌جانبه جامعه بر دستگاه حاکمیتی، تحمیل و یا وارد کرده، به گونه‌ای که عدم برآورد خواست مردم منجر به ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت شدت موج انفجار خواهد شد. گروه سرپرستار سعی بر این دارد تا بتواند نیاز های صنفی جامعه ی پزشکی (پرستاری، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، مامایی) را هر چند اندک ولی به سهم خود، به گفتمان در سطح کشور تبدیل کند و در این زمینه از ابزار و وسایلی که در دست دارد استفاده می کند.

 

با عشق کار می کنیم  (:

 

همزمان که مشغول تحصیل در دانشگاه هستیم با علاقه و پشت کار در جهت اهدافمان قدم برمیداریم و با یک برنامه ریزی اصولی هم از رشد فردی خود عقب نمی مانیم و هم همواره این مسؤلیت اجتماعی را احساس می نماییم تا برای بومی سازی علم و مطالبه گری حقوق خود و ارتقای سطح علم و اخلاق تلاش کنیم.

 

فعالیت های گروه سرپرستار

گروه سرپرستار در 4 حوزه اصلی فعالیت دارد:

الف) برگزاری کارگاه های علمی-پژوهشی-فرهنگی و تدارک بازدید های علمی از مراکز علمی کشور

ب) تولید علم بومی به وسیله ی پژوهش و تحقیق

ج) گفتمان سازی و مطالبه گری حقوق جامعه ی پزشکی (پرستاری، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، مامایی)

د) اهداف خیریه

 

 رزومه ی آموزشی

می توانید برنامه های برگزار شده توسط سرپرستار تا اکنون را در صفحه ی برنامه های پیشین مشاهده نمایید.

 

صاحب امتیاز:

علی فرزانگان بیدگلی
2536617639

09120609638